Klachtenportaal zorg - logo

Klachtenregeling

Jongplus heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar klachten ten aanzien van Jongplus en haar werknemers ingediend kunnen worden. Ook zijn wij aangesloten bij onafhankelijke klachten en geschillen commissie Klachtenportaal Zorg.

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer het niet lukt uw klacht opgelost te krijgen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Jongplus. Dit kunt u doen door het Klachtenformulier Jongplus van onze site te downloaden, in te vullen en te mailen naar: f.poppe@jongplus.nl.

U kunt zich bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Bij Jongplus kunt u die ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon, genaamd Ineke van de Haar. Ineke heeft de laatste jaren ervaring als klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon bij verschillende zorgorganisaties opgebouwd. Tevens is ze momenteel vertrouwenspersoon bij de plaatselijk volleybalvereniging. Overigens is het indienen van een klacht ook mogelijk zonder melding aan de directe medewerker of directie. Indien ondersteuning door Ineke, de onafhankelijke klachtenbemiddelaar, bij een klacht wenselijk is, mail dan het Klachtenformulier Jongplus naar i.haar@jongplus.nl. Ook is Ineke telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06-31219204.

Voor klachten geldt een reactie termijn van 6 weken, zoals ook in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de landelijke geschillencommissie Zorg. Deze zal dan een bindende uitspraak doen. Let wel: hier zijn kosten aan verbonden. De klachtenbemiddelaar kan u hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is kosteloos.

Ontvangt u zorg vanuit de Jeugdwet? Dan is de klachtenprocedure anders. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht ook formeel laten behandelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Jongplus is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor ondersteuning kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). Deze ondersteuning is kosteloos.

Klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon

06-312 192 04
i.haar@jongplus.nl

Via de volgende link vind u ook meer informatie over de clientvertrouwenspersoon:
www.menziszorgkantoor.nl/contact/clientvertrouwenspersoon

Geschillencommissie Zorg

070 – 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

088 – 555 1000
info@akj.nl
www.akj.nl

Klachtenportaal Zorg

0228 – 322205
info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl