klachtenportaal zorg - logo

Jongplus heeft een onafhankelijke klachtenbemiddelaar waarbij klachten t.a.v. Jongplus en haar werknemers ingediend kunnen worden. Ook zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie.

 Mocht je een klacht hebben dan kun je het Klachtenformulier Jongplus van onze site downloaden en sturen naar:

 Dhr. J. Dierdorp
Onafhankelijk klachtenbemiddelaar van Jongplus

 Mocht deze stap nog niet geleid hebben tot een oplossing van uw klacht dan kunt u zich hierna richten tot de geschillencommissie of het klachtenportaal: info@klachtenportaalzorg.nl