klachtenportaal zorg - logo

Klachtenregeling

Jongplus heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon waar klachten t.a.v. Jongplus en haar werknemers ingediend kunnen worden. Ook zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie.

Mocht je een klacht hebben dan willen we je vragen eerst het Klachtenformulier Jongplus van onze site downloaden en sturen naar:

klachtenfunctionaris@jongplus.nl

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Waar kunt u met uw klacht terecht? Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is.   Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer het niet lukt uw klacht opgelost te krijgen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Jongplus.

U kunt zich bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Bij Jongplus kunt u die ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de landelijke geschillencommissie Zorg. Deze zal dan een bindende uitspraak doen. Let wel: hier zijn kosten aan verbonden. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is kosteloos.

Ontvangt u zorg vanuit de Jeugdwet? Dan is de klachtenprocedure anders. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht ook formeel laten behandelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Jongplus is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor ondersteuning kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). Deze ondersteuning is kosteloos.

Klachtenfunctionaris

E klachtenfunctionaris@jongplus.nl

Geschillencommissie Zorg
T 070 – 310 53 80 W http://www.degeschillencommissiezorg.nl

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg
T 088 555 1000 E info@akj.nl W http://www.akj.nl

Klachtenportaal Zorg
T 0228 322205 E info@klachtenportaalzorg.nl
W http://www.klachtenportaalzorg.nl