Klachtenportaal zorg - logo

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? Informeer de zorgcoördinator van Jongplus. Zij is te bereiken via de email. corine@jongplus.nl. We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer het niet lukt uw klacht opgelost te krijgen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van Jongplus. Dit kunt u doen door het Klachtenformulier Jongplus van onze site te downloaden, in te vullen en te mailen naar: peter@jongplus.nl.

U kunt zich bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Bij Jongplus kunt u die ondersteuning krijgen via de zorg coördinator.

Voor klachten geldt een reactie termijn van 6 weken, zoals ook in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) staat.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de landelijke geschillencommissie Zorg. Deze zal dan een bindende uitspraak doen. Let wel: hier zijn kosten aan verbonden. De klachtenbemiddelaar kan u hierbij ondersteunen. Deze ondersteuning is kosteloos.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Ontvangt u zorg vanuit de Jeugdwet? Dan is de klachtenprocedure anders. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht ook formeel laten behandelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Jongplus is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor ondersteuning kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (het AKJ). Deze ondersteuning is kosteloos.

Zorg Coördinator/vertrouwenspersoon

corine@jongplus.nl

Via de volgende link vind u ook meer informatie over de clientvertrouwenspersoon:
www.menziszorgkantoor.nl/contact/clientvertrouwenspersoon

Geschillencommissie Zorg

070 – 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

088 – 555 1000
info@akj.nl
www.akj.nl

Klachtenportaal Zorg

0228 – 322205
info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl