Deelnemertevredenheid

Jongplus voert zelf jaarlijk een deelnemertevredenheidonderzoek uit onder al haar deelnemers, om zo te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit. (Daarnaast zal iedere 3 jaar een extern bureau het tevredenheidsonderzoek voor ons uitzetten, waarmee wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden.) In september 2022 heeft het laatste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en deelnemers met ambulante ondersteuning geven gemiddeld een 8,6 als waardering. Het volgende onderzoek is weer in 2023. Jongplus heeft een kwaliteitskeurmerk (ISO 9001) en elk jaar vinden er zowel interne als externe audits plaats waarin de kwaliteit gewaarborgd wordt.