Deelnemer tevredenheid:

Jongplus voert zelf jaarlijks een deelnemer tevredenheidsonderzoek uit onder al haar deelnemers, om zo te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit. Daarnaast zal iedere 3 jaar (volgende is in 2021) een extern bureau het cliënttevredenheidsonderzoek voor ons uitzetten, waarmee wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden. In november 2019 heeft het laatste deelnemer tevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Cliënten met ambulante ondersteuning geven gemiddeld een 8,7 als waardering. De uitkomsten/rapportages zijn vastgelegd in het kwalitieshandboek Q-link.
Deze uitkomsten kunnen desgevraagd beschikbaar gesteld worden aan bijvoorbeeld zorgkantoren en gecontracteerde gemeenten.