Deelnemertevredenheid

Jongplus voert zelf jaarlijks een deelnemer tevredenheidsonderzoek uit onder al haar deelnemers, om zo te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit. Daarnaast zal iedere 3 jaar een extern bureau het cliënttevredenheidsonderzoek voor ons uitzetten, waarmee wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Het volgende onderzoek is in 2021. In november 2020 heeft het laatste deelnemer tevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Cliënten met ambulante ondersteuning geven gemiddeld een 8,8 als waardering.  Jongplus heeft een kwaliteitskeurmerk (ISO 9001). Elk jaar is er een externe audit waarin de kwaliteit gewaarborgd wordt.