Deelnemertevredenheid

Jongplus voert zelf jaarlijk een deelnemertevredenheidonderzoek uit onder al haar deelnemers, om zo te kunnen sturen op verbetering van kwaliteit. In september 2023 heeft het laatste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en deelnemers met ambulante ondersteuning geven gemiddeld een 9,1 als waardering. Het volgende onderzoek is weer in 2024. Jongplus heeft een kwaliteitskeurmerk (ISO 9001) en elk jaar vinden er zowel interne als externe audits plaats waarin de kwaliteit gewaarborgd wordt.