Begeleidingsplan

Op basis van vastgestelde hulpvragen wordt er voor iedere deelnemer een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld waarin de doelen en het te behalen resultaat beschreven worden. Dit zorgplan is de rode draad in de begeleiding van onze deelnemers. Er zijn korte lijnen met alle betrokkenen rondom de deelnemers. Wanneer je zorg ontvangt van Jongplus, dan merk je dat wij de spil zijn in het netwerk van onze deelnemers. Voor ons zijn persoonlijk contact en korte lijntjes met alle betrokkenen, zoals ouders/verzorgers, instanties, school en werk, essentieel om de deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Hier staan wij voor!