Begeleidingsplan

Begeleidingsplan

Wij zijn de spil in het netwerk van onze deelnemers. Persoonlijk contact en korte lijntjes met alle betrokkenen zoals ouders/verzorgers, instanties, school en werk is voor ons essentieel om de deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Wij stellen een begeleidingsplan op met hierin een plan van aanpak en de gewenste (leer)doelen. In ons cliëntvolgsysteem worden de ontwikkelingen van de deelnemers bijgehouden. En uiteraard zijn er regelmatig evaluatiemomenten. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat er altijd ontwikkelingsmogelijkheden zijn.