Uw privacy

Welke informatie Jongplus van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen via een informatieverzoek of klachtenformulier. Jongplus heeft zich geconformeerd aan de wet en regelgeving aangaande de AVG.

Bij uw bezoek aan de website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen, zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres en de browser. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te kunnen verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Jongplus verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten. De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor analyse, rapportage en onderzoek.

Uiteraard kent Jongplus een uitgebreid Privacyreglement en Protocol datalek omtrent gegevens van zowel deelnemers als medewerkers, deze zijn te vinden in onderstaande links.

klik hier voor het: Privacyreglement
Klik hier voor het: Melden_datalek