DSC_6129b

Ambulante begeleiding

De primaire doelgroep van Jongplus bestaat uit (jong)volwassenen die door gedrag- en/of ontwikkelingsproblematiek, of om welke reden dan ook, ondersteuning vragen.

Jongplus biedt begeleiding aan jeugdigen en (jong-)volwassenen met verschillende hulpvragen. Onze doelgroep kent meestal meerdere hulpvragen op diverse domeinen en kan daarom omschreven worden als complex. Vaak is er sprake van een al langere hulpverleningsgeschiedenis. Het betreft jeugdigen en jongeren met een verstandelijke beperking , psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, of een vorm van verslaving.

Wat hebben wij te bieden?

Wij bieden ondersteunende begeleiding aan jeugdigen en volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. Je ontvangt begeleiding van onze ambulant begeleiders. De ambulant begeleider komt bij je thuis en kan je helpen op vrijwel alle levensdomeinen. Jongplus heeft de beschikking over woonruimtes/kamers in Winterswijk, Doetinchem, Zutphen en Deventer. Daarnaast een appartementencomplex met 8 zelfstandige woningen in Apeldoorn. Hier bieden wij ambulante woonbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen.

Persoonlijk Plan

Op basis van vastgestelde hulpvragen wordt er voor iedere deelnemer een persoonlijk zorgplan opgesteld waarin de doelen en het te behalen resultaat beschreven worden. Dit zorgplan is de rode draad in de begeleiding van onze deelnemers. Er zijn korte lijnen met alle betrokkenen rondom de deelnemers. Wanneer je zorg ontvangt van Jongplus, dan merk je dat wij de spil zijn in het netwerk van onze deelnemers. Voor ons zijn persoonlijk contact en korte lijntjes met alle betrokkenen, zoals ouders/verzorgers, instanties, school en werk, essentieel om de deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Hier staan wij voor!

Deelnemer volgsysteem

In ons deelnemer volgsysteem worden de ontwikkelingen van de deelnemers gerapporteerd door hun begeleider(s). Uiteraard zijn er regelmatig evaluatiemomenten. Wij geloven dat er altijd ontwikkelingsmogelijkheden zijn!

Bewind voering en curatelestelling

Deelnemers van Jongplus hebben vaak moeite met het ordenen van hun eigen financiën of missen door hun verstandelijke beperking het in- en overzicht om hun eigen financiën te kunnen beheren. Hierdoor zijn er vaak schulden of kunnen die ontstaan. Jongplus  heeft diverse goede contacten met bewindvoerders en curatoren die alle financiële zaken van onze cliënten onafhankelijk regelen.

Het werkgebied van Jongplus:

Achterhoek; Gemeente Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Midden IJssel-Oost Veluwe: Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Gemeente Deventer en gemeente Olst-Wijhe.

Twente: Gemeente Enschede, Losser, Haaksbergen, Hengelo, Rijssen-Holten, Wierden, Hellendoorn, Borne, Dinkelland, Oldenzaal en Twenterand.

Wachttijden

Op dit moment zijn er bij Jongplus geen wachttijden met betrekking tot begeleiding. In de praktijk betekent dit dat wanneer er een beschikking is vanuit de gemeente, wij de zorg binnen één week kunnen en zullen opstarten. Huisvesting is vaak een zoektocht door het gebrek aan betaalbare woningen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Hijink, via telefoonnummer 06- 54 63 66 30  of per email peter@jongplus.nl. Hij helpt je graag verder en zal antwoord geven op de vragen die je hebt.

Wet langdurige zorg

Jongplus heeft in het kader van WLZ een overeenkomst met Zorgkantoor Menzis (regio Twente en Arnhem) en met zorgkantoor Zilveren Kruis (regio Apeldoorn/Zutphen e.o.).

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

Wanneer komt u in aanmerking voor WLZ-zorg?

De indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd (dit wordt bepaald dor het CIZ).
  • Het is duidelijk dat u blijvend(=levenslang) zorg nodig heeft.
  • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid

Vaak is WLZ-zorg thuis mogelijk. Dat kan als uw situatie thuis geschikt is om veilig en verantwoord zorg te krijgen, dit kan middels een Modulair Pakket Thuis (MPT). Het zorgkantoor bespreek dit met u en beoordeelt de situatie. Als zorg thuis verantwoord is, hoeft u dus niet naar een zorginstelling te verhuizen als u een WLZ-indicatie krijgt. Bij de overgang naar WLZ-zorg verandert de eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor WLZ-zorg thuis. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK:(https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp)

Onafhankelijke clientondersteuning:

Jongplus wijst deelnemers op de onafhankelijke clientondersteuning, zij kunnen u gratis helpen passende WLZ zorg ter organiseren. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Menzis zorgkantoor; www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning