Tarieven voor ambulante begeleiding:

“Zorg in natura”

Hieronder vallen indicaties in het kader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanaf 18 jaar en Jeugdwet (tot 18 jaar). Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werkafspraken met de gecontracteerde gemeenten. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage,  voor 2020 is deze landelijk vastgesteld voor iedereen op €19,- De CAK-bijdrage is van toepassing voor cliënten van 18 jaar en ouder.

“Persoonsgebonden budget”

De gehanteerde tarieven bij een Persoonsgebonden Budget hangen af van een afgegeven CIZ-indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaartepakket.