Tarieven voor ambulante begeleiding

Zorg in natura: Hieronder vallen indicaties in het kader van Jeugdwet tot 18 jaar en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werkafspraken met de gecontracteerde gemeenten. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage. Deze is voor 2020 landelijk voor iedereen vastgesteld op €19,-. De CAK-bijdrage is van toepassing voor cliënten van 18 jaar en ouder.

De tarieven WLZ worden bepaald op basis van de CIZ indicatie en het hieraan verbonden zorg zwaarte pakket.

Voor de Maatwerkvoorziening en de Jeugdwet hanteren wij de tarieven zoals bepaald en vastgelegd in de werk afspraken met de gemeenten. Het CAK bepaalt de eventuele eigen bijdrage.

PGB: De gehanteerde tarieven bij een Persoons Gebonden Budget hangen af van de afgegeven indicatie van de bijbehorende wetgever.