Duurzaamheid:

De zorgsector is verantwoordelijk voor maar liefst 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Jongplus vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van deze uitstoot. Onze inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld het implementeren van beeldzorg, waardoor we minder CO2 uitstoten en gelijk de reistijd van onze medewerkers inperken. Daarnaast zetten we vol in op digitalisering, wat er voor gezorgd heeft dat ons papiergebruik de afgelopen jaren flink is afgenomen. Zo maken we zuiniger gebruik van grondstoffen en creëren we een gezonde leefomgeving voor onze deelnemers en medewerkers.