Midden 2012 wordt Maarten aangemeld bij Jongplus door Bureau Jeugdzorg . Maarten is dan net 18 jaar en heeft een lichtverstandelijke beperking. Maarten gaat op dat moment met verkeerde vrienden om, blowt en drinkt veel. Hierdoor komt hij veel in de problemen onder andere met justitie. Maarten is op zijn 14e uit huis geplaatst omdat zijn ouders hem niet meer de baas waren. Hierdoor heeft hij een muur om zichzelf heen gebouwd en is er nooit geleerd om zijn gevoelens en emoties te uiten.  Maarten is samen met Jongplus op zoek gegaan naar een zinvolle dag invulling. De juiste plek bleek voor Maarten de werkplaats van Jongplus te zijn. Dit, omdat hij zichzelf hier kon ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Maarten heeft het zelfs voor elkaar gekregen om intern een diploma te halen bij Jongplus.  Nu drie jaar later heeft Maarten redelijk wat eigenwaarde ontwikkeld en ervaring opgedaan bij verschillende bedrijven. Motivatie vasthouden blijft een aandachtspunt maar ook hierin zien we een positieve ontwikkeling. Sinds kort is Maarten in gesprek met maatschappelijk werk en verslavingszorg om te leren over zijn gevoelens en emoties te praten  wat voorheen niet bespreekbaar was. Maarten heeft zich de laatste drie jaar positief ontwikkeld. Er zijn nog wat hobbels te gaan maar Maarten heeft er vertrouwen in dat het goed komt.